Actuele beleidsplan

Missie:

Stichting Amal Nederland zet zich in voor de ondersteuning van kinderen die niet naar school kunnen door hen te voorzien van boeken, schoolspullen, trainingen en medische hulpmiddelen. Ons doel is om deze kinderen de kans te geven op een betere toekomst en gelijke onderwijskansen.

Visie:

We streven naar een wereld waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, toegang hebben tot kwalitatief onderwijs en de benodigde medische zorg.

Doelstellingen:

  1. Het verschaffen van educatieve materialen, zoals boeken en schoolspullen, aan kinderen die financiële belemmeringen ondervinden.
  1. Het verstrekken van medische hulpmiddelen aan kinderen met gezondheidsproblemen, zodat ze toegang krijgen tot de nodige zorg.
  1. Het vergroten van bewustwording over het belang van onderwijs en gezondheid onder kansarme kinderen en hun families.

Strategie:

Om onze doelstellingen te bereiken, zal Stichting Amal Nederland zich richten op de volgende strategische initiatieven:

Fondsenwerving en Partnerschappen:

We zullen actief fondsen werven door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, donoren en andere NGO’s die onze missie ondersteunen.

Projectidentificatie en Implementatie:

We zullen projecten identificeren waar kinderen in nood verkeren en de benodigde hulp verlenen door middel van educatieve materialen en medische hulpmiddelen.

Bewustwording:

We zullen voorlichtingscampagnes opzetten om gemeenschappen bewust te maken van het belang van onderwijs en gezondheid voor kinderen, en hen aanmoedigen om deel te nemen aan ons programma.

Beheer en Governance:

Stichting Amal Nederland zal de hoogste normen van beheer en governance handhaven, met transparantie, verantwoording en efficiëntie als leidende principes.