Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het streven naar volwaardige rechten van Afrikaanse en in het bijzonder Somalische kinderen;
  • Het leveren van een fundamentele bijdrage aan het algemeen welzijn van kinderen. Het creëren van een gunstige sfeer op het gebied van verzorging, voeding, zorg, gezondheid, onderwijs, ontspanning en spel.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door :

  • inhoud geven aan gelijke rechten van meisjes en jongens op de fundamentele onderdelen van de basisrechten van het kind door onderwijs, gezondheidszorg en welzijn te bevorderen;
  • kinderen te beschermen tegen alle vormen van verwaarlozing, misbruik en mishandeling en het voorkomen daarvan;
  • het ondersteunen of initiëren van concrete projecten, acties in Nederland en/of Afrika – Somalië;
  • het verzorgen van voorlichting, bieden van kadertraining ter plaatse;
  • het creëren van draagvlak en het genereren van financiële middelen in Nederland voor projecten;
  • het ondersteunen en meewerken aan locale projecten van instellingen die zich in Afrika – Somalië in zetten voor bovengenoemde doelstellingen. In het bijzonder de stichting AMAL in Somalië.