Skilltraining

Stichting Amal Nederland heeft met het project Skilltraining kansarme jongeren in Somalië de mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen in diverse vakgebieden, waaronder kleermaker, elektricien, kok en meubelmaker. Dit initiatief heeft als doel de sociaaleconomische kansen van jongeren te vergroten en hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Het project omvatte intensieve trainingsprogramma’s in de genoemde vakgebieden, waarbij de deelnemers praktische vaardigheden en theoretische kennis verwierven. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt en hebben ze de mogelijkheid om hun eigen bedrijf te starten.

Het succes van dit project kan worden gemeten aan de hand van het aantal jongeren dat na de trainingen werk heeft gevonden of hun eigen onderneming is gestart. Bovendien heeft het project bijgedragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de deelnemers en hun gemeenschappen.

Stichting Amal Nederland verdient erkenning voor haar inzet om kansarme jongeren in Somalië de nodige vaardigheden en kansen te bieden voor een betere toekomst. Het project Skilltraining heeft positieve en blijvende impact gehad op de levens van de deelnemers.